Kontakt ...
Sprecher des Arbeitskreises
Dr. Hans-Joachim Schemel
Büro für Umweltforschung und Stadtentwicklung
Altostr. 111
D-81249 München

fon: (+49) (0)89 / 8 63 29 71
fax: (+49) (0)89 / 8 63 12 66
email: SchemelHJ@aol.com
web: www.umweltbuero-schemel.de

Datenschutzerklärung: Datenschutzerklärung nach DSGVO